All posts by Petr K

Příměstský tábor 2021

Aikido Dojo Mladá Boleslav z.s. pořádá,

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR

v termínu 12.7. – 16.7.2021
každý den od 7:30 do 16:30

Tábor je určen pro chlapce a dívky od 9 do 14 let se zaměřením na základy účinné sebeobrany, seznámení s bojovým uměním aikido, budování kamarádství a zdravého sebevědomí jako prevenci dětské šikany.

Místo konání:

Tělocvična oddílu aikido, Debřská 1305, 29306 Kosmonosy.

Stručný popis dne:

Každý den účastníci absolvují dva plnohodnotné tréninky sebeobrany a aikido pod vedením certifikovaného trenéra. Děti se seznámí se základy první pomoci a absolvují praktická cvičení zaměřená na prevenci dětské šikany. To vše pod vedením kvalifikovaného lektora a metodika prevence sociálně patologických jevů.

Vše bude podáno formou vysvětlení a ukázek jako příprava na lekce základů sebeobrany. Nechceme vychovávat rváče, ale sebevědomé a psychicky vyrovnané jedince.

Den bude proložen přestávkami na svačinu (10:00-10:30) a oběd (12:00-13:00) a pohybovými zábavnými hrami zaměřenými na motoriku, spolupráci, kamarádství, přirozenou inteligenci a posilování posturálního svalstva (svaly zodpovědné za vzpřímené držení těla).

Ve středu odpoledne (v případě špatného počasí ve čtvrtek) je na pořadu výlet do blízkého okolí Kosmonos organizovaný jako bojová hra s praktickými ukázkami první pomoci a řešením krizových situací.

Závěrečné páteční odpoledne (bude-li počasí přát) je vyhrazeno pro praktická cvičení sebeobrany v zámeckém parku v Kosmonosích.

Tábor je určen i pro děti, které nemají s bojovým uměním žádnou zkušenost, nejen pro členy aikido oddílu.

Striktně vyžadujeme osobní převzetí a předání dětí zákonnému zástupci.

Lektoři:

Petr Krajník

Držitel licence instruktor sebeobrany FTVS Univerzity Karlovy v Praze

Hlavní trenér Aikido Dojo Mladá Boleslav, (1.dan Aikikai Hombu Dojo)

Mgr. Kateřina Smrčková

PřF MU v Brně se zaměřením na vzdělávání

Prevence sociálně patologických jevů

Zdravotník zotavovacích akcí

Cena:

Za celý pětidenní příměstský tábor včetně oběda a pitného režimu zaplatíte 3000,- Kč.

Informace o registraci:

info@aikidomb.cz