Sensei Masatomi Ikeda

SenseiMasatomiIkeda

Masatomi Ikeda, učitel aikidó, v současnosti držitel 7. dan Aikikai, se narodil v roce 1940 v Tokiu. Od mládí se zajímal o budó a sportování, a tak ještě před tím, než se začal věnovat Aikidó, získal 4. dan v judo a 5. dan v sumo. Aikidó Sensei Ikeda začal cvičit v roce 1958 a v roce 1960 se stal členem dojo Hiroshi Tady, držitele 9. danu Aikikai a přímého žáka O’Senseie Morihei Ueshiby (pan Hiroshi Tada je dodnes aktivní – jeho stáže je možno se zúčasnit např. ve Švýcarsku).

Když Masatomi Ikeda dokončil studia, vyrazil v roce 1965 na svou první cestu do Itálie. Pro svou kvalifikaci mohl být profesorem tělocviku, ale Masatomi Ikeda si vybral cestu adepta budó, a věnoval se výuce Aikidó a judo.

V roce 1971 se vrátil do Japonska s cílem zopakovat si základy Aikidó od začátku. Z předpokládaných dvou let nakonec bylo roků sedm, a Masatomi Ikeda během té doby získal vědomosti o Asijské medicíně a též měl možnost naučit se katu HOJO (ze školy šermu Kashima Shinden Jiki Shinkageryu).

Masatomi-ikeda-1972-may-italy-desenzano-asai-tada-chiba
1972 – Masatomi Ikeda, Katsuaki Asai, Hiroshi Tada, Kazuo Chiba

V roce 1977 se Ikeda opět vydal do Evropy, tentokrát na pozvání ACSA (Švýcarská aikido organizace), a pověřen Tokijskou Aikiai Foundation začal šířit a propagovat myšlenky Aikidó. V následujících letech se stal technickým ředitelem ACSA.

V roce 1989 Masatomi Ikeda obržel 7. dan Aikikai.

V  České Republice proběhla první stáž Senseie Masatomi Ikedy v únoru 1992. Postupně došlo k založení České Asociace Aikidó (ČAA), které se Sensei Ikeda stal v roce 1995 Technickým ředitelem. Vznikla tradice týdenní Letní školy Aikidó, které se Sensei Ikeda vedl. Od roku 1999 přibyla Zimní škola, stáž  víkendová.

436px-Masatomi-ikeda-1995-italy-praiano
1995 – Sensei Masatomi Ikeda

V roce 1996 se Sensei Masatomi Ikeda stal Technickým ředitelem Slovenské Asociace Aikidó (SAA), v roce 1997 TŘ Jugoslávské Aikidó Federace  a v 1998 TŘ Turecké Aikidó Asociace. Od roku 1996 byl ustanoven Technickým poradcem Mezinárodní Aikidó Federace. Zároveň pořádal stáže v Maďarsku, Polsku, Chorvatsku a Rusku.

Pro evropany je vliv Sensei Masatomi Ikedy zásadní také v tom, že pro nás vytvořil nový didaktický systém, přizpůsobený západnímu vnímání světa.

V průběhu roku 2002 Shihan Masatomi Ikeda nečekaně a vážně onemocněl. K lítosti všech svých studentů a organizací, pro které pracoval a rozvíjel aikido i svůj didaktický systém, ze zdravotních důvodů odstoupil k 1. lednu 2003 ze všech funkcí a povinností, které vykonával z pověření Hombu Dojo pro národní organizace aikido ve všech evropských zemích. Většina těchto organizací pokračuje a rozvíjí aikidó za změněných organizačních podmínek, ale stále ve smyslu senseiova odkazu.

Shihan Masatomi Ikeda zemřel 21. června 2021.