příměstský tábor

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR

„Cesta Samuraje“

8.- 12.8.2022

každý den od 8:00 do 16:00

Příměstský tábor pro chlapce a dívky od 7 do 14 let.

Co mladého Samuraje čeká?

o Tábor je určen pro všechny chlapce a dívky, kteří se chtějí nejen dobře bavit, ale i něco naučit.

o Program je uzpůsobený pro děti, které nemají s bojovým uměním žádné zkušenosti.

o Je plný her, cvičení a výletů se zaměřením na základy účinné sebeobrany a první pomoci, přičemž hlavním cílem tábora je budování kamarádství a zdravého sebevědomí.

Místo konání:

4. Základní škola T. G. Masaryka, Svatovítská 574, 293 01 Mladá Boleslav.

Stručný popis dne:

Každý den účastníci absolvují trénink sebeobrany pro děti pod vedením certifikovaného trenéra. Děti se seznámí se základy první pomoci a absolvují praktická cvičení zaměřená na prevenci dětské šikany. To vše pod vedením kvalifikovaného lektora a metodika prevence sociálně patologických jevů.

Nechceme vychovávat rváče, ale sebevědomé a psychicky vyrovnané jedince.

Den bude proložen přestávkami na svačinu (10:00-10:30) a oběd (12:00-13:00) a pohybovými zábavnými hrami zaměřenými na motoriku, spolupráci, kamarádství, přirozenou inteligenci a posilování vzpřímeného držení těla.

V průběhu týdne jsou, podle počasí, plánovány dva pěší výlety organizované jako bojová hra s praktickými ukázkami první pomoci a řešením krizových situací.

Tábor je určen i pro děti, které nemají s bojovým uměním žádnou zkušenost.

Striktně vyžadujeme osobní převzetí a předání dětí zákonnému zástupci.

Co musí mít účastníci s sebou:

· Sportovní oblečení do sálu (dlouhé nohavice).

· Sportovní oblečení pro venkovní aktivity.

· Přezůvky, sportovní boty.

· Vlastní příbor.

Lektoři:

Petr Krajník

Držitel licence instruktor sebeobrany FTVS Univerzity Karlovy v Praze

Hlavní trenér Aikido Dojo Mladá Boleslav, (1.dan Aikikai Hombu Dojo)

Mgr. Kateřina Smrčková

PřF MU v Brně se zaměřením na vzdělávání

Prevence sociálně patologických jevů

Zdravotník zotavovacích akcí

Cena:

Za celý pětidenní příměstský tábor včetně oběda a pitného režimu zaplatíte 3000,- Kč za osobu.

Informace o registraci: info@aikidomb.cz, tel.: 739020893

Závazný registrační formulář:

https://forms.gle/z69rFdqX8i7WA5TL9