Linie našich učitelů

O’Sensei Morihei Ueshiba
lineage_MoriheiUeshiba

sipka

Hiroshi Tada
lineage_HiroshiTada

sipka

Masatomi Ikeda
lineage_MasatomiIkeda

  sipka

     Michele Quaranta
lineage_MicheleQuaranta